Välj belopp att ge


Din donation går till innovativa projekt för att lösa klimatkrisen och hjälper noga utvalda organisationer som arbetar direkt i fält.

Genom att genomföra en donation godkänner du Milkywires Användarvillkor och Integritetspolicy

Liten insats, stor effekt


Ge för en renare och grönare planet. I samråd med experter väljer vi ut projekt som gör skillnad på riktigt. Med en enda donation är du med och finansierar gräsrotsinitiativ som arbetar för att rädda ekosystem, projekt för borttagning av koldioxid, och minskade utsläpp. Med din hjälp kan vi komma ett steg närmare att lösa klimatkrisen.

Så här används din donation

Återuppbyggnad och skydd av natur

Stöd gräsrotsorganisationer som arbetar med att skydda och återställa skog.

Permanenta lösningar för borttagning av koldioxid

Hjälp till att ta bort CO₂ från planeten för alltid. Det är dyrt i nuläget, men det är värt det i längden.

Minska användningen av fossila bränslen

Bidra till effektiva projekt inom förnybar energi och utsläppsminskningar och stöd ideella organisationer som kämpar för politiska förändring.

Projekt som fått stöd:


Ta bort koldioxid - Direkt air capture

Heirloom arbetar på en ny metod för att hållbart fånga upp CO₂ genom användandet av vanliga mineraler, med en framtida målkostnad på bara 50 USD/ton.

Minskade utsläpp - Policy och påverkan

Human Rights Watch arbetar i detta projekt för att stoppa kolkraft genom att belysa hur skadligt det är för hälsan. De pressar beslutsfattare och mobiliserar offentligt stöd för att påskynda övergången från kol till fossilfria energikällor.

Återställd natur

Justdiggit hjälper bönder i Tanzania att använda enkla och naturliga metoder för att få de små träd och buskar de redan har att växa sig stora, ta upp koldioxid, ge skugga och leverera andra nyttor.

Ta bort koldioxid - Biokol

Mash Makes i Indien använder biomassa som annars skulle ha bränts ute på åkrar och fält i Indien och gör istället biokol av den. Detta bidrar till minskade luftföroreningar, återställd åkermark och borttagen koldioxid.

Ta bort koldioxid - Biokol

HUSK i Kambodja skapar biokol från rester av risproduktion och blandar in den i ekologiskt gödsel. Detta leder till ökade skördar och borttagen koldioxid

Minskade utsläpp - Policy och påverkan

Clean Air Taskforce arbetar med ett långisktigt energi- och klimatinnovationsprogram i Afrika för att hjälpa till att lägga grunden för en framtid med ren energi på den afrikanska kontinenten.

Skyddad natur

Warsi är en organisation som hjälper lokalbefolkningen i Indonesien att få lagligt ägandeskap till sin mark och på så vis kunna skydda sina skogar.

Ta bort koldioxid - Direkt air capture

Climeworks fångar upp CO₂ från luften och lagrar den under jorden där den ombildas till sten.

Återställd natur

WithOneSeed betalar småskaliga bönder i Östtimor för att odla, och viktigast av allt, ta hand om träden på sin egen mark för att få dem att lagra koldioxid och leverera andra nyttor.

Minskade utsläpp - Förnybar energi

Atmosfair och Kisiwa Farming Limited arbetar för att ersätta dieselgenererad el på Mafia Island, Tanzania, med förnybar energi från hållbar biomassa.

Stötta samma projekt som Klarna


Vår planets framtid berör oss alla. Klarna har bidragit med över 2,7 miljoner dollar till samma projekt som du stöttar. Och de kommer fortsätta att årligen donera pengar, som en del av deras engagemang för att bekämpa klimatkrisen.

Läs mer

Vi måste minska och ta bort utsläppen


Gör skillnad idag För att stoppa klimatkrisen måste vi halvera koldioxidutsläppen under de kommande tio åren och därefter få ner dem till noll. Men forskning visar att minskade utsläpp inte räcker för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C. Därför måste vi också ta bort befintlig koldioxid från atmosfären och lagra den permanent. Att plantera träd och återställa förstörd skog är ett bra sätt att ta bort koldioxid, men tillgången på mark är begränsad och träd lagrar inte koldioxid för alltid.


Kickstarta morgondagens lösningar Andra lösningar, som att fånga in koldioxid direkt från luften (Direct Air Capture) och avlägsna koldioxid med hjälp av våra hav behövs också, men de är dyra och tillgången är begränsad. Genom att stödja nya sätt att ta bort och lagra koldioxid bidrar vi till att metoderna utvecklas och blir billigare för andra att implementera.


Hur kan du bidra? Tillsammans kan vi göra en större skillnad än vi kan på egen hand. När du ger bidrar du, tillsammans med andra, till stor förändring och möjliggör klimatprojekt som annars inte skulle kunna genomföras.

Gör skillnad idag 

Donera nu

OBS: Din donation går till innovativa lösningar för att lösa klimatkrisen och hjälper noga utvalda organisationer.

Vanliga frågor


Varför skapades det här initiativet?

Vi vill ge alla möjlighet att vara med och lösa klimatkrisen på det mest effektiva sättet. För de flesta är det svårt att hitta och utvärdera projekt som jobbar för detta. Därför gör vi, tillsammans med experter på området, allt arbete bakom kulisserna för att se till att din donation får största möjliga effekt.

Är det här samma sak som att koldioxidkompensera?

Nej, genom att donera till vår projektportfölj bidrar du till att effektiva klimatprojekt genomförs, men vi måste alla fortfarande arbeta för att minska våra egna utsläpp. Det här initiativet fokuserar på klimatnytta, och inte på att sälja certifikat eller göra anspråk på koldioxidneutralitet.

Hur mycket CO₂ tas bort per donation?

Vi letar efter de projekt som ger mest valuta för pengarna. Det kan betyda att vi betalar ett högre pris för avlägsning av koldioxid idag så att dessa lösningar blir billigare i framtiden, eller att stödja gräsrotsorganisationer som skyddar skog och planterar träd. Vi kvantifierar effekten av alla donationer i vår rapportering, men den faktiska innebörden av att ta bort eller minska utsläpp med ett ton CO skiljer sig väsentligt mellan olika lösningar. Vissa ser till att CO inte släpps ut här och nu och andra fångar upp redan utsläppt CO och lagrar det permanent. Därför visar vi inte upp en standardkostnad per ton.

Hur fungerar det?

Målet är att ge pengar till projekt där donationen kan ha största möjliga positiva påverkan på klimatet. Vi guidas av FN:s globala mål för hållbar utveckling och samarbetar med en erfaren expertgrupp på klimatfrågor som ger input och granskar våra finansieringsbeslut. Läs mer om kriterierna för detta initiativ här.

Vad är Milkywire?

Milkywire är en digital plattform som grundades 2018 i Sverige. Genom vår plattform kan du skänka pengar med syftet att lösa dagens kriser inom klimat, biologisk mångfald och miljöförstöring. Pengarna går direkt till gräsrotsorganisationer som driver projekt ledda av experter inom deras respektive områden. Alla organisationer på Milkywire är noggrant granskade och arbetar runt om i världen i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Det är ett enkelt, transparent och inspirerande sätt att göra skillnad för vår planet. Läs mer